Renovering af vand og varmerør

22. marts 2019

Snedsted Vand og Varmeværk vil med opstart i April renovere vand og varmerør i Vangsgade og Marievej. Dette vil berøre særlig, Vand og varmeforbrugere i Vangsgade og Marievej, da disse vil, mangle vand og varme i flere perioder.

Vi starter sydfra ved Vangsgade 62, og arbejder os ind mod Hovedgade.

 

Spørgsmål kan besvares af Snedsted Vand : Benny 20139074  Snedsted Varmeværk : cb 20413827