Om os

Snedsted Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet i 1959 med tilslutning fra 48 forbrugere. Værket blev gradvis udbygget.

I 1959 blev Snedsted Varmeværk etableret af en gruppe lokale borgere i.Snedsted. Varmen bliver produceret på oliekedler.Snedsted Varmeværk etablerede i 1988 gas og dermed kraftvarme som en af de første i landet. Elproduktionen sælges til forsyningsselskabet og varmen sælges til varmeforbrugerne i Snedsted. Varmeværket er løbende opdateret, i 1996 med en kraftvarme motor mere, samt en akomoleringstank. I 2007skiftes kraftvarme motoren fra 1988, ud med en støere og mere tidssvarende. I 2011 etableres en 6 mw elkedel. I 2012 købes ejendommen Brandbakken 47 med henblik på fremtidige tiltag. I 2015 etableres der solvarme på Brandbakken 47. I 2020 udvides solvarmen på Brandbakken 47.

Ledningsnettet består af ca. 9 km hovedledninger og ca. 9 km stikledninger.

Varmeproduktionen er ca: 14000 mwh

Varmeproducerende enheder:

Gas motor 1 på 1 MW el og 1,6 MW. Varme.

Gas motor 2 på 3 MW el og 4 MW. Varme.

Gaskedel 1 på 1,6 MV.

Gaskedel 2 på 2,6 MV.

El-kedel 6 MW.

Brændselsfordeling i 2021:

Solvarme 30%

El 40%

Gas 30%

//