Energiprisernes himmelflugt medførte tab

27. januar 2023

Energiprisernes himmelflugt medførte tab

De stærkt stigende energipriser fra efteråret 2021 medførte stigende fjernvarmepriser og uforudsete udgifter for mange energi- og varmevirksomheder herunder også for Snedsted Varmeværk A.M.B.A., som det fremgik af årsrapport 2021.

Snedsted Varmeværk A.M.B.A. realiserede således et tab på omkring 5.6 millioner kroner på salg af el som biprodukt af varmeproduktionen. Det skal ses i lyset af, at Snedsted Varmeværk gennem årene har tjent mere end 15,5 millioner kroner på kraftvarmværket og har et stort overskud, som er kommet fjernvarmeforbrugerne til gode ved lavere priser gennem årene.

Salg af el er en integreret del af driften af et varmeværk og foregår blandt andet ved at kraftvarmeværkerne i Danmark stiller deres produktionskapacitet til rådighed for elmarkedet for at styrke forsyningssikkerheden.

//